Working Papers

                    Publications in English 

                    Publications in Swedish

                    Teaching

                    CV

                    Home

                    IIES Home

 

 

 

 

 

 

 

Selected Publications in Swedish

Reports, Articles and Book Chapters

 [1] "Ökat utlandsberoende på gott och ont" [Increased Foreign Trade
       Dependence for Better and for Worse], Ekonomisk Debatt 15 (1987),
       189-196, reprinted in Ronny Norén (ed), Struktur och tillväxt
      
(Stockholm: SNS Förlag), 1991.

 [2] Ekonomiska konsekvenser för Sverige av EGs inre marknad. En
      översikt av tillämplig ekonomisk teori och empiri
[Economic
      Consequences for Sweden of the ECs Internal Market. A Survey of
      Relevant Theory and Empirical Findings), Bilaga 2,
      Långtidsutredningen 1990, Stockholm, 1989, with Henrik Horn.

 [3] "Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt" [International Trade and Economic
       Growth], in Lars Bergman et al, Ekonomisk tillväxt och utveckling
     
(Stockholm: SNS Förlag), 1991, with Henrik Horn.

 [4] "EES-avtalet, ny lagstiftning och konkurrens i Sverige" [The EEA
       Agreement, New Law and the State of Competition in Sweden], bilaga 8
       till Ekonomikommissionen, SOU 1993:16, with Henrik Horn and Stefan
       Lundgren.

 [5] "Utrikeshandeln i numeriska allmänna jämviktsmodeller" [International
       Trade in Numerical General Equilibrium Models], in Claes-Henric Siven
       (ed), 22 ekonomiska essäer tillägnade Lars Werin (Stockholm: SNS
        Förlag), 1993.

 [6] "Är misstron mot nationalekonomerna befogad?" [Is the Distrust Against
       Economists Justified?], in Lars Calmfors et al (eds), Ekonomisk politik.
      
En vänbok till Assar Lindbeck (Stockholm: SNS Förlag), 1995, with
       Henrik Horn.

 [7] Sverige och EMU, EMU-utredningens betänkande, SOU 1996:158, with
      Lars Calmfors, Nils Gottfries, Magnus Jerneck, Rutger Lindahl, Janne
      Haaland Matlary, Christina Nordh Berntsson, Eva Rabinowicz and Anders
      Vredin.

 [8] Riksbankens guldaffärer med Nazityskland [The Gold Transactions of
       the Riksbank with Nazi Germany], report to the Riksbank by the
       independent Archives Inquiry, 1997, with Jan Heuman and Ingvar
       Pramhäll.

 [9] "Sverige och EMU" [Sweden and EMU], in OMU og pengepolitiken,
       Norges Bank Occastional Paper No. 26, 1998.

[10] "Politiska och ekonomiska aspekter på EMU" [Political and Economic
       Aspects of the EMU], in Eva Skult och Mats Persson (eds), Tillämpad
       makroekonomi
(Stockholm: SNS Förlag), 2003.

[11] "Utrikeshandelns storlek, sammansättning och samhällsekonomiska vinster"
        (Size, Composition and Social Gains of Foreign Trade], in Karolina
        Ekholm, Tillämpad internationell ekonomi (Stockholm: SNS Förlag),
        2005.

[12] "Reformera AP-fondsystemet" [Reform the AP-Fund System],
        Ekonomisk Debatt
4, 2007. download
        "Svar till Hagerud" [Reply to Hagerud], Ekonomisk Debatt 6, 2007.
        download

[13] "Euron och utrikeshandeln: Hur mycket handel förlorar Sverige årligen?"
        [The Euro and International Trade: How Much Trade Does Sweden Lose
        Yearly?], 2006, with Håkan Nordström, Ekonomisk Debatt 5, 2007.
        download

 

Books

 [1] Internationell Ekonomi (Stockholm: Natur och Kultur), 2001.

 [2]  EMU efter 10 år. Ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta
       sig?
, Harry  Flam (red.), Antonio Fatás, Steinar Holden, Tullio Jappelli,
       Ilian Mihov, Marco Pagano and Charles Wyplosz, 2009 (Stockholm:
       SNS).